Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ


Στο λαογραφικό ιστορικό μουσείο της Ξάνθης ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της νεότερης ιστορίας του τόπου. 
Παρουσιάζονται στοιχεία από το δημόσιο και ιδιωτικό βίο, την κοινωνική, οικονομική και θρησκευτική ζωή της πόλης και της υπαίθρου των αρχών του 20ου αιώνα.
Από το πολιτιστικό ημερολόγιο 2014 της ΦΕΞ

 Το κτίριο που λειτουργεί το λαογραφικό μουσείο αποκαταστάθηκε με ευρωπαϊκά προγράμματα
Παραδοσιακές φορεσιές
Η τραπεζαρία
 Ο μικρός Χατζηδάκης παίζει πιάνο παρουσία της δασκάλας του
 Από το παιδικό δωμάτιο

 Στην κουζίνα

 Υφάντρες στον αργαλειό. Μια μουσουλμάνα και μια χριστιανή